Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Στην σελίδα αυτή μπορείτε γρήγορα να βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 

Δημοφιλείς ερωτοαπαντήσεις

 •   Αγροτεμάχιο

  Ορίζεται ως μία συνεχής έκταση γης, η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνεχή κτηματολογικά…

 •   Αγροτεμάχιο Αναφοράς

  Ορίζεται μια γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση, η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχει καταγραφεί στο…

 •   Ε.Π.Ι.Π.

  Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα Ορίζονται τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα των οποίων η ιδιοτυπία…

 •   Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.

  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της…

 •   Α.Π.Α.

  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Ως Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία υπολογίζεται η διαφορά δύο αξίων, της συνολικής παραγωγής…

Επιστροφή στην κορυφή