Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε η "Εγκύκλιος υποβολής παραστατικών ειδικών διατάξεων του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" για το πρώτο έτος εφαρμογής" (https://it.opekepe.gr/forms/modules/library/new_files/egkuklios_upovoli_parastatokwn_6ΓΗ046ΨΧΞΧ-Σ60.pdf), σύμφωνα με την οποία στο Πληροφοριακό Σύστημα του μέτρου για το πρώτο έτος εφαρμογής θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί στο διάστημα από 13/3/2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο μέτρο) έως την ημερομηνία κατάθεσης και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του εν λόγω έτους εφαρμογής.


Για τα επόμενα έτη εφαρμογής θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί εντός του διαστήματος δέσμευσης έκαστου έτους εφαρμογής (π.χ. από 31/5/2018- 30/5/2019). Θα ακολουθήσει έκδοση σχετικής εγκυκλίου υποβολής παραστατικών ειδικών διατάξεων του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" για τα επόμενα έτη εφαρμογής.

Διεθνής Τιμή Βάμβακος
Ευρετήριο Όρων
Συχνές Ερωτήσεις
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Ε.Σ.Π.Α.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Διαύγεια | ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ευρώπη σου
Reinforcing CAP
FIspace: Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics
Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Χάρτα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Νέα ΚΑΠ 2014-2020

Επιστροφή στην κορυφή